Connect with us

Xây dựng thương hiệu tập đoàn [Infographic]

DNA Viết

Xây dựng thương hiệu tập đoàn [Infographic]

Xây dựng thương hiệu tập đoàn là việc sử dụng thương hiệu của tập đoàn cho các sản phẩm. Mục tiêu của việc này là tận dụng tài sản thương hiệu tập đoàn để tạo ra sự nhận biết của sản phẩm. Rất thương hiệu sử dụng chiến lược này như Disney, IBM, Heinz hay Canon… 

Chiến lược này hoàn toàn đối nghịch với chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm, khi mỗi sản phẩm đều có tên riêng và tên thương hiệu tập đoàn không được truyền tải đến với người tiêu dùng.

Sử dụng chiến lược thương hiệu tập đoàn thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí truyền thông khi một chiến dịch truyền thông có thể tác động đến nhiều sản phẩm khác nhau. Nó cũng thúc đẩy tiến trình chấp nhận sản phẩm mới từ người tiêu dùng nhanh hơn khi họ đã biết và quen thuộc với thương hiệu. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có mặt hạn chế vì khi sử dụng chung tên gọi, nhận diện thương hiệu thì khả năng sáng tạo và thể hiện sự khác biệt của các sản phẩm sẽ hạn chế rất nhiều. Bên cạnh đó, khi sử dụng chung tên thương hiệu cho nhiều sản phẩm nên việc định vị sự khác biệt của các sản phẩm có đặc tính khác nhau sẽ rất khó thực hiện.

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo internet

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen − 5 =

To Top