Connect with us

Về DNA

“Tạo dựng một thương hiệu mạnh là quy trình luôn bắt đầu từ gốc rễ và cần có một cơ cấu nội tại vững chắc của doanh nghiệp để nuôi dưỡng và phát triển”.

Chúng tôi tin rằng thương hiệu là một tài sản quý giá nhất và nếu được quản lý tốt sẽ gia tăng lợi nhuận cũng như tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều này được thực hiện qua việc kết hợp giữa chiến lược kinh doanh và thương hiệu, chuyển tải thương hiệu tại các điểm tiếp xúc khách hàng một cách hiệu quả, và sử dụng sức mạnh thương hiệu như một nền tảng để doanh nghiệp phát triển. DNA giúp các doanh nghiệp không chỉ xây dựng hình ảnh thương hiệu thân thiện với khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả trong kinh doanh.

Các dịch vụ thương hiệu của DNA Branding: 

  • Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Đặt tên thương hiệu
  • Thiết kề logo
  • Sáng tạo slogan 
  • Thiết kế bao bì sản phẩm
  • Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu

dna-branding-model

To Top