Connect with us

Thương hiệu có phải là một khái niệm Marketing?

DNA Viết

Thương hiệu có phải là một khái niệm Marketing?

Chúng ta thường nghe về thương hiệu trong các cuộc thảo luận về marketing cùng với những khái niệm khác như nhận thức, thái độ khách hàng, quảng cáo, bao bì, thiết kế, sản phẩm, nhận diện, và các hoạt động marketing.  

Nhng người quan tâm ti thương hiu là giám đc marketing, giám đc thương hiu, hay nhân viên các phòng qung cáo. Do vy, suy lun mt cách logic thì xây dng thương hiu chính là mt khái nim marketing.

Tuy nhiên, có mt cách khác và ngày càng tr nên quan trng đ nhìn nhn v thương hiu là thông qua phương din tài chính và trong mt s ngành, có th nói rng khái nim v mt thương hiu mnh ch yếu là mt khái nim v tài chính.

 

Ta có th nghiên cu mt s ví d sau:

– Tài sn thương hiu (đo bng tài sn công ty vi thương hiu tr đi tài sn công ty không có thương hiu đi kèm) càng ngày càng được xem như là mt tài sn riêng bit trong bn cân đi kế toán. Thc tế, quy tc kế toán Anh cho phép điu này. Như Alfred King, giám đc điu hành NAA (tương t FASB M) đã nhn xét rng: “Thương hiu nên được ghi nhn là mt tài sn riêng bit trong bn cân đi kế toán hơn là gp chung trong tài khon Goodwill”.

– Các chuyên gia tài chính ước lượng rng thương hiu thuc lá Marlboro chiếm khong 40% giá tr ca tp đoàn Phillip Morris, tc là khong 40 t USD.

– Nếu bn có thi gian, bn có th tìm câu tr li cho câu hi: Nếu bn chia công ty Coca Cola ra làm hai phn – phn th nht bao gm tt c nhà xưởng, máy móc, chai l, xe vn chuyn, và tt c các tài sn hu hình khác và phn còn li bao gm thương hiu Coca Cola, logo, và công thc bí mt ca h – giá tr ca mi phn là bao nhiêu?

– Ta có th ly ví d mi hơn v công ty Amazon.com. Trong sáu tháng đu 1998, công ty có doanh thu 204 triu USD và thua l 30 triu USD nhưng giá tr th trường ca công ty là 5 t USD. Dĩ nhiên mt phn giá tr này đến t cơn st Web, s lc quan thái quá ca nhà đu tư, nhưng phn ln là đến t thương hiu.

Bn có th tìm thy mt lot ví d khác như Dell Computer, Intel, Mircosoft, Sony, Hewlett-Packard, IBM, Apple,…, vi phn li giá tr tài chính cho nhà đu tư đến t thương hiu. Nếu thương hiu càng ngày càng đóng vai trò tài chính quan trng như vy thì có l đã đến lúc ta nên coi nó như là mt khái nim v tài chính thay vì mt khái nim thun túy marketing.

Bảng xếp hạng top 10 thương hiệu hàng đầu thế giới 2010 của Interbrand

DNA Branding – www.dna.com.vn

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

4 × five =

To Top