Connect with us

Các tin có chủ đề "đo lường thương hiệu"

 • Top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2019

  Apple, Google và Amazon tiếp tục gặt hái thành công bằng việc đạt được danh hiệu 3 thương hiệu giá trị nhất 2019. Ngành hàng xa xỉ và bán lẻ vẫn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ấn tượng nhất. 

 • Những thành tố chính tạo nên sức khỏe thương hiệu

  Dưới đây là 5 thành tố chính tạo nên sức khỏe thương hiệu và có thể được dùng như hệ thống đo lường chính xác. 

 • Phương pháp mới trong đo lường hiệu quả truyền thông tiếp thị

  Công việc của nhà tiếp thị ngày càng trở nên phức tạp, môi trường kinh doanh bất định, khách hàng ngày càng phân tán, chi phí truyền thông tăng chóng mặt. Thế giới tiếp thị đã thay đổi, cách làm tiếp thị cũng thay đổi, tuy vậy cách đánh giá hiệu quả tiếp thị lỗi thời thì vẫn còn được sử dụng.

 • Đo lường tài sản thương hiệu

  Các nhà quản trị thường hay nói rằng “bạn không thể quản lý những cái mà bạn không đo lường được”. Điều này lại đặc biệt đúng với việc xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu. 

Xem thêm
To Top