Connect with us

Đo lường tài sản thương hiệu

DNA Viết

Đo lường tài sản thương hiệu

Các nhà quản trị thường hay nói rằng “bạn không thể quản lý những cái mà bạn không đo lường được”. Điều này lại đặc biệt đúng với việc xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu. 

Một hệ thống đo lường thương hiệu sẽ giúp bạn trong việc:

– Đo lường tài sản thương hiệu ở nhiều khía cạnh khác nhau qua từng thời kỳ.

– Cung cấp được thông tin về lý do của sự thay đổi tài sản thương hiệu.

– Đo lường và so sánh sự tiến triển của thương hiệu so với các mục tiêu đã định.

– Đưa ra định hướng để hoàn thiện giá trị tài sản thương hiệu.

– Cung cấp những cơ hội, đe dọa hay điểm mạnh điểm yếu của định vị thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh.

– Đưa ra được định hướng trong việc tái định vị thương hiệu.

Sau đây là 5 yếu tố quan trọng để tạo ra tài sản thương hiệu: độ nhận biết thương hiệu, sự khác biệt thương hiệu, giá trị, khả năng tiếp cận và sự kết nối cảm xúc. Các yếu tố này khi kết nối lại dịch chuyển khách hàng từ trạng thái biết đến thương hiệu, đến thích thương hiệu, đến mua sản phẩm và trung thành với thương hiệu.

Các nghiên cứu đo lường về thương hiệu cần có sự so sánh với chỉ số của đối thủ cạnh tranh trong nhiều khía cạnh khác nhau với từng phân khúc khách hàng:

Độ nhận biết thương hiệu.

Tính tiện dụng/độ phủ hàng/khả năng tiếp cận sản phẩm

Giá trị cảm nhận (bao gồm chất lượng sản phẩm và mức độ nhạy cảm về giá)

Sự cân nhắc về thương hiệu.

Sự thích thú thương hiệu

Mức độ sử dụng

Tính phù hợp

Sự khác biệt

Sức sống của thương hiệu

Sự kết nối cảm xúc

Mức độ trung thành

Và các thuộc tính thương hiệu khác…

 

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo bài viết của Derrick Daye

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

fourteen + seven =

To Top