Connect with us

Bản kiểm tra nhận diện thương hiệu

DNA Viết

Bản kiểm tra nhận diện thương hiệu

Bản kiểm tra này sẽ cho bạn biết gì về các tiêu chuẩn và hệ thống nhận diện thương hiệu của bạn?

1.     Như St. James Associates nói, mt s thương hiu “có hình mà không có hn”. Đu tiên và quan trng nht cu thương hiu là nó có hn hay không?

2.     Tên thương hiệu có phù hợp không? Nó có giúp người ta phân biệt thương hiệu hay đơn thuần chỉ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ?

3.     Tên thương hiệu có giúp khách hàng nhận ra lợi ích cốt lõi phân biệt với các thương hiệu khác, nhưng không quá hẹp khiến thương hiệu khó được mở rộng qua các lợi ích khác trong tương lai?

4.     Khách hàng có thích thương hiệu của bạn không? Nó có dễ nhớ không?

5.     Bạn có tránh các tên thương hiệu con không?

6.     Bạn có tiêu chuẩn nhận dạng thương hiệu đầy đủ và hệ thống giúp sử dụng tất cả thành phần cuả nhận dạng thương hiệu cuả bạn?

7.     Các tiêu chuẩn và hệ thống này có đang hoạt động không?

8.     Các tiêu chun và h thng này có được ph biến thông qua cm nang, CD, hoc qua mng ni b không?

9.     Các b phn và các thương hiu con có tuân theo các tiêu chun này không? Có ngoi l nào không?

10.  Ti thiu, h thng cu bn có gm các tiêu chun nhn dng hình nh, màu sc, ký t, màu nn, đ tương phn, b cc, kích thước, quy tc s dng, và trường hp không được s dng?

11.  Logo cu bn có hình nm ngang không? Cách sp xếp theo chiu ngang này to nên hiu ng hình nh cao nht và là hình thc logo hu dng trong môi trường bán l.

12.  Hệ thống cuả bạn có áp dụng toàn cầu? Nghĩa của các từ, màu sắc, và ký hiệu ở các nước khác nhau sẽ khác nhau.

13.  H thng cu bn có bao gm các hình dng, màu sc, kiu ch, hay ging nói đc trưng không?

14.  Thương hiu ca bn có màu sc khác bit so vi đi th cnh tranh không?

15.  H thng ca bn có bao gm slogan không?

16.  H thng ca bn có bao gm âm thanh hay giai điu không?

17.  H thng cu bn có s dng trong môi trường đa phương tin được không?

18.  H thng có bao gm trường hp đng – thương hiu, đng – marketing, hp tác chiến lược, và tài tr không?

19.  Có các phương pháp giúp hoà hợp thương hiệu con với thương hiệu cuả công ty mẹ?

20.  Có phương pháp và quy đnh đ dùng thương hiu công ty m đ h tr thương hiu con không?

21.  Mi người có đng quan đim v tên gi, biu tượng, màu sc, b cc, âm thanh, …, được áp dng trong các hoàn cnh không? Thương hiu con và các dòng sn phm có đi din cho thương hiu m và nhn din cu nó không?

22.  Ti mi đim tiếp xúc vi khách hàng (qung cáo, môi trường bán l, đóng gói,….), bn có cân bng trng tâm giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu con? Bạn có thành phần nào sẽ đi với thương hiệu mẹ và thành phần nào sẽ đi với thương hiệu con?

23.  H thng có to ra kh năng nh thương hiệu và nhận biết thương hiệu trong các hoàn cảnh khác nhau không?

24.  H thng có hot đng vi tt c các ng dng không?

25.  H thng có linh hot đ ng phó vi tình hung phc tp không?

26.  H thng có áp dng ni b (memo, bn tin nội bộ, báo chí nội bộ, screen saver,…) không?

27. Bạn có tham khảo ý kiến luật sư khi thiết kế sản phẩm mới hay thương hiệu mới để tăng khả năng bảo vệ trước pháp luật?

28. Bạn có kế hoạch liên tục quản lý và bảo vệ thương hiệu trước khả năng bị loãng, bị sao chép, hoặc bị nhầm lẫn không?

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hồng Ân – DNA Branding – www.dna.com.vn

Brand Strategy Insider

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 + 20 =

To Top