Connect with us

Các tin có chủ đề "thiết kế bao bì"

  • 7 xu hướng thiết kế bao bì trên thế giới

    Ấn tượng ban đầu có ảnh hưởng rất lớn, chính vì vậy các thương hiệu luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến thiết kế bao bì sản phẩm. Cũng như mọi khía cạnh khác trong marketing, việc thiết kế bao bì thay đổi tuỳ theo thị hiếu của người tiêu dùng. Có 8 xung hướng mà thương hiệu cần nắm bắt trong thiết kế.

  • Sáng tạo với bao bì trà túi lọc

    Nếu bao bì hấp dẫn, nổi bật so với các sản phẩm cùng loại thì cơ hội khách hàng chọn sản phẩm sẽ cao hơn. Vì vậy, có thể nói rằng bao bì đóng vai trò quan trọng bậc nhất với các sản phẩm tiêu dùng được bày bán tại siêu thị hay các kênh bán lẻ khác.

  • Bao bì thương hiệu: Vũ khí bí mật để tạo ưu tiên mua hàng

    Khoảng 6 năm trước, tôi chịu trách nhiệm tung ra một thương hiệu mới trong danh mục hàng lâu bền, bao gồm hơn 1000 sản phẩm, với mọi thứ liên quan đến thương hiệu này: sự khác biệt và vị trí của thương hiệu, tìm nguồn cung ứng sản phẩm, tạo ra nhận diện thương hiệu, thiết kế bao bì, và phát triển chiến lược truyền thông.

Xem thêm
To Top