Connect with us

Các tin có chủ đề "khác biệt hóa"

 • USP – Unique Selling Point: Lợi điểm bán hàng độc nhất

  USP – “Lợi điểm bán hàng độc nhất” chính là ưu thế bền vững của một thương hiệu hay sản phẩm được xác định ra nhằm tạo ra sự khác biệt với các thương hiệu hay sản phẩm cạnh tranh. Xác định USP(Unique Selling Point) là một công việc vô cùng quan trọng để tạo tiền đề cho sự thành công của một thương hiệu hay sản phẩm. 

 • Tiếp thị và cái bẫy của sản phẩm “me too”

  Khi nói đến sản phẩm “me too”, bạn có thể nghĩ ngay đến những sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ “góp nhặt” và “ăn theo” sản phẩm thành công hơn. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và trải nghiệm đa dạng của người tiêu dùng, có thể những sản phẩm “đầy sáng tạo” của các doanh nghiệp lớn cũng khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn “me too”.

 • Bí mật thành công bằng khác biệt hoá

  Một sự khác biệt hoá thành công là phải đảm bảo các đối thủ cạnh tranh không thể bắt chước. Điều đó có thể thực hiện được không? Câu trả lời là được. Chúng ta sẽ tìm hiểu bí mật đơn giản không ngờ đến của việc khác biệt hoá. 

 • Bí mật thành công bằng khác biệt hoá pdf

  Một sự khác biệt hoá thành công là phải đảm bảo các đối thủ cạnh tranh không thể bắt chước. Điều đó có thể thực hiện được không? Câu trả lời là được. Chúng ta sẽ tìm hiểu bí mật đơn giản không ngờ đến của việc khác biệt hoá. 

Xem thêm
To Top