Connect with us

Đặt tên thương hiệu: Bài học từ các tập đoàn hàng đầu Fortune 500 – pdf

Download tài liệu

Đặt tên thương hiệu: Bài học từ các tập đoàn hàng đầu Fortune 500 – pdf

Cuộc cách mạng trong việc đặt tên thương hiệu của công ty trong danh sách Fortune 500 đã gợi mở cho các doanh nghiệp về những xu hướng mới trong viêc xây dựng thương hiệu trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

Download

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

three × 1 =

To Top