Connect with us

Thương hiệu trước, kinh doanh sau

Chiến lược thương hiệu

Thương hiệu trước, kinh doanh sau

Nhiều doanh nghiệp xây dựng thương hiệu dựa trên hoạt động kinh doanh của họ. Họ thiết lập tài sản hữu hình và các dây chuyền sản xuất và sau đó mới quan tâm đến phát triển các giá trị vô hình như thương hiệu. Nói cách khác, họ khởi hành từ vật chất rồi mới đi đến tình cảm. 

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, như Richard Branson thường làm, nếu ta đảo ngược quy trình; nếu câu hỏi được đặt ra ban đầu là “Ta sẽ cần gì để kết nối (bằng cách nào, khi nào và ở đâu) và để khách hàng cảm giác theo cách này?” Nói cách khác, chúng ta bắt đầu với thương hiệu và dùng thương hiệu này để định nghĩa hoạt động kinh doanh. Điều này có vẻ hơi nghịch lý. Nhưng thực sự nó bắt nguồn từ các câu hỏi mọi người vẫn hỏi, nhưng chỉ với thứ tự đảo ngược. 

Hãy chọn câu hỏi mà đa số xếp hàng hai để hỏi đầu tiên:

– Ai muốn trở thành khách hàng của bạn?

– Bạn sẽ thay đổi ngành công nghiệp thế nào để phục vụ những khách hàng đó?

– Bạn sẽ làm thế nào để thực hiện điều nêu trên?

– Bạn sẽ làm gì để giúp khách hàng yêu chuộng bạn?

– Khách hàng sẽ dựa vào đâu để tin vào những gì bạn cam kết?

Sau đó, dựa trên các câu trả lời cho các câu hỏi trên: 

– Bạn mang lại cho khách hàng các sản phẩm/dịch vụ gì (mà họ chưa có)?

– Bạn sẽ cung cấp ở đâu (trong cửa hàng, trên đám mây, trên mạng, trong nước, quốc tế)?

– Bạn sẽ cộng tác với ai để thực hiện điều này?

– Bạn sẽ chăm sóc khách hàng thế nào để họ cảm thấy thỏa mãn?

– Bằng cách nào, ở đâu, và khi nào bạn sẽ tăng trưởng để trở thành công ty như trong suy nghĩ?

– Bạn sẽ nhận được gì từ những nỗ lực của mình?

– Bạn sẽ định giá thế nào và thu tiền bằng cách nào cho các sản phẩm/dịch vụ để việc kinh doanh phát triển và khách hàng cảm thấy công bằng?

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo nguồn Brand Strategy Insider

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

one × 1 =

To Top