Connect with us

Các tin có chủ đề "quy luật tiếp thị"

 • Quy luật tiếp thị: Quy luật về chủng loại sản phẩm – pdf

  Các doanh nghiệp thường cho rằng cần phải phát triển các loại sản phẩm mới ưu việt hơn các đối thủ cạnh tranh thì sẽ thành công. Điều này có thể đúng, tuy nhiên với tiếp thị thì việc tạo được sự khác biệt còn quan trọng hơn là có sản phẩm ưu việt hơn.

 • Quy luật tiếp thị: Quy luật về chủng loại sản phẩm

  Các doanh nghiệp thường cho rằng cần phải phát triển các loại sản phẩm mới ưu việt hơn các đối thủ cạnh tranh thì sẽ thành công. Điều này có thể đúng, tuy nhiên với tiếp thị thì việc tạo được sự khác biệt còn quan trọng hơn là có sản phẩm ưu việt hơn.

 • Quy luật tiếp thị: Quy luật về nhận thức

  Mọi người thường nghĩ rằng sản phẩm tốt nhất sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo Ries & Trout thì “tiếp thị không phải là trận chiến về sản phẩm, đó là trận chiến về nhận thức”. Đôi khi không phải lúc nào sản phẩm tốt nhất cũng giành chiến thắng.

 • Quy luật tiếp thị: vị trí đầu tiên trong tâm trí

  Máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới là MITS Altair 8800.  Theo quy luật vị trí dẫn đầu trong tiếp thị thì thương hiệu máy tính này sẽ có vị trí số 1 trên thị trường. Không may thay, thương hiệu này không còn tồn tại nữa.

 • Quy luật tiếp thị: vị trí dẫn đầu

  Nhiều người tin rằng nguyên tắc căn bản trong tiếp thị là thuyết phục khách hàng tiềm năng rằng bạn có sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Thật ra, điều này không đúng vì nếu bạn có thị phần nhỏ mà phải đấu với một công ty lớn hơn thì bạn đã vi phạm quy tắc sở hữu vị trí đầu tiên trong tiếp thị.

Xem thêm
To Top