Connect with us

Các tin có chủ đề "quản trị thương hiệu"

  • Thương hiệu cần người quản lý?

    Theo truyền thống, điều này là đúng, nhà quản lý thương hiệu quyết định lời hứa thương hiệu, đặc trưng thương hiệu, và tính cách thương hiệu. Ngoài ra, người quản lý còn quyết định giá cả tối ưu, kênh phân phối, sản lượng, và loại hình quảng cáo phù hợp nữa. 

  • “Sự tích” quản trị thương hiệu

    Ngày 13/5 là một ngày đáng nhớ với những ai đang làm việc trong lĩnh vực thương hiệu, vì đấy chính là ngày khai sinh của ngành “quản trị thương hiệu”. Để hiểu được tầm quan trọng của ngày này, chúng ta sẽ cùng nhau làm một chuyến du hành vượt thời gian. 

  • Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử thương hiệu

    Sau thành công với Ivory và Crisco, P&G triển khai một phương pháp kinh doanh mới với tên gọi ‘quản trị thương hiệu’. Vì phương pháp này chủ yếu chú trọng đến sản phẩm hơn chức năng kinh doanh nên quản trị thương hiệu cuối cùng cũng có hiệu quả tương tự như cấu trúc đa ban ngành được Alfred Sloan triển khai tại General Motors. Phương pháp này cũng có xu hướng phân cấp trong quy trình quyết định.

Xem thêm
To Top