Connect with us

Các tin có chủ đề "Đặt tên thương hiệu"

  • Một doanh nghiệp cần bao nhiêu tên?

    Cần có văn bản liên kết và thống nhất các quy định về tên doanh nghiệp và tên thương mại, nhằm giúp doanh nghiệp tránh rắc rối khi sử dụng các loại tên của mình.  

  • 33 Bí quyết và Chiến thuật đặt tên thương hiệu

    Trong suốt thập niên qua, chúng ta đã có rất nhiều tên gọi mới cho hàng trăm công ty, sản phẩm và dịch vụ. Sau đây là một số những bí quyết hữu dụng khi đặt tên được chúng tôi thu thập lại.

  • Naming: Đặt tên thương hiệu

    Sức mạnh của một thương hiệu nằm ở chỗ tên thương hiệu đó có nằm trong tâm trí của khách hàng hay không. Còn một tên thương hiệu không hay và khó nhớ sẽ không thể đọng lại trong trí nhớ của người tiêu dùng. 

Xem thêm
To Top