Connect with us

Sáu thử thách để phát triển thương hiệu dịch vụ chuyên ngành – Phần 5

DNA Viết

Sáu thử thách để phát triển thương hiệu dịch vụ chuyên ngành – Phần 5

Xây dựng thương hiệu dành cho dịch vụ chuyên ngành phải dựa trên khía cạnh tài sản trí tuệ. Những tài sản này có thể là các mô hình chiến lược của công ty tư vấn, các quy trình phân tích của công ty nghiên cứu, hay cách thức truyền thông sáng tạo và những yếu tố này mang nhiều tính hữu hình.

Thử thách số 5: Kiến thức là hàng hoá; kiến thức là quyền lực

Trong phần trên, ta đã nói về sự phân chia giữa hữu hình và vô hình và tìm hiểu về khía cạnh vô hình trong dịch vụ chuyên ngành. Tuy nhiên, khía cạnh hữu hình của dịch vụ chuyên ngành tồn tại nhiều hơn chúng ta tưởng. Xây dựng thương hiệu dành cho dịch vụ chuyên ngành phải dựa trên khía cạnh tài sản trí tuệ. Những tài sản này có thể là các mô hình chiến lược của công ty tư vấn, các quy trình phân tích của công ty nghiên cứu, hay cách thức truyền thông sáng tạo và những yếu tố này mang nhiều tính hữu hình.

Chúng ta thường nghe các thuật ngữ: vốn trí tuệ, lãnh đạo tư tưởng, và quản lý kiến thức nhưng chưa được giải thích rõ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các thuật ngữ này:

        Vốn trí tuệ là (tập hợp) các kỹ năng chuyên nghiệp của các chuyên gia một ngành dịch vụ (hiện tại và quá khứ) bao hàm kiến thức và phương pháp để giải quyết vấn đề của khách hàng. (nguồn: The Bloom Group)

        Lãnh đạo tư tưởng là vốn trí tuệ được cụ thể hoá và đưa ra thị trường – và quan trọng nhất là thị trường coi đó là tiên tiến.

        Quản lý kiến thức là tổ chức và quy trình dùng để thu thập, tổng hợp, và truyền đạt vốn trí tuệ và thực hiện lãnh đạo tư tưởng.

Sau khi đã rõ các thuật ngữ của ngành, bạn sẽ thấy dịch vụ chuyên ngành có thể thay đổi và khác biệt hoá bản thân thông qua chất lượng, sự độc đáo và tần suất chia sẽ kiến thức. Một khảo sát 179 doanh nghiệp trong ngành dịch vụ chuyên ngành cho ta các yếu tố quan trọng của marketing hiệu quả là:

        Vốn trí tuệ vững mạnh

        Khách hàng đánh giá cao về hiệu quả

        Khả năng tăng trường kinh doanh cao

        Chiến lược marketing tốt

        Thương hiệu và hình ảnh tốt

Một điều quan trọng nhất qua bảng khảo sát này là doanh nghiệp với vốn trí tuệ vững chắc sẽ có nhiều khả năng tạo dựng tên tuổi và dẫn đầu thị trường.

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hồng Ân – DNA Branding

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × 5 =

To Top