Connect with us

Lý tưởng thương hiệu – Chìa khóa mở cửa thị trường mới pdf

Download tài liệu

Lý tưởng thương hiệu – Chìa khóa mở cửa thị trường mới pdf

Ngày 18/10/2010, tờ Wall Street Journal nhận xét “Apple Inc. công bố lợi nhuận hàng quý tăng đến 70%... một lần nữa chứng tỏ nước cờ chinh phục thị trường hàng công nghệ tiêu dùng của CEO Steve Jobs là bước đi sáng suốt.”

Download

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thirteen + twenty =

To Top