Connect with us

Branding: Xây dựng thương hiệu

DNA Viết

Branding: Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu là việc giúp khách hàng và những người liên quan thấy được những gì làm cho sản phẩm của bạn hoặc dịch vụ khác biệt, và hấp dẫn hơn của  đối thủ cạnh tranh. 

Một thương hiệu thì lớn hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là logo của doanh nghiệp. Thương hiệu như là tất cả những gì có trong đầu của khách hàng hiện tại hay tiềm năng khi họ nghĩ đến một công ty, sản phẩm hoặc một cá nhân. Các thuộc tính thương hiệu này được hình thành từ chính là những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị cũng như chính bản sắc của doanh nghiệp.

Việc sử dụng và phối hợp một cách khéo léo của thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, và văn hóa doanh nghiệp đều có thể giúp tạo ra các các thuộc tính thương hiệu trong tâm trí của mọi người và điều này sẽ rằng sẽ đem lại lợi ích trong kinh doanh.

Xây dựng thương hiệu là sự cố gắng của doanh nghiệp để khai thác các thuộc tính thương hiệu để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể có những lợi ích to lớn qua việc tạo ra một thương hiệu chuẩn mực, tức là một trong những đại diện cho các giá trị thật sự của doanh nghiệp. Vì vậy, điều quan trọng ở đây là luôn luôn giúp khách hàng cảm nhận đúng được đặc tính của thương hiệu của doanh nghiệp mình.

Xây dựng thương hiệu chính là tạo ra những trãi nghiệm đẹp của thương hiệu trong mọi hoàn cảnh tiếp xúc giữa thương hiệu và khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, các đối tượng liên quan khác.

Xây dựng thương hiệu thành công khi doanh nghiệp có thể phát huy thế mạnh của mình. Doanh nghiệp cần chắc chắn rằng luôn có thể thực hiện những lời hứa của mình với khách hàng bằng cách sử dụng những thế mạnh này, đôi khi được gọi là “giá trị thương hiệu”. Doanh nghiệp cần phải xác định được thế mạnh cũng như những giá trị và niềm tin của mình.  

Ví dụ:

– Các kỹ năng đặc biệt doanh nghiệp của bạn có

– Chất lượng sản phẩm cao.

– Đáng giá đồng tiền.

– Khả năng sáng tạo…

Mỗi doanh nghiệp đều muốn trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng. Xây dựng và quản lý một thương hiệu có thể đóng một phần quan trọng trong thực hiện điều đó xảy ra.

DNA Branding – www.dna.com.vn

Click để bình luận

Nhập bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

seventeen − two =

To Top